Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
Deutsch
 

December 03, 2021

ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಮಗಳಾಚೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿವೆ.
ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

Daily Quote

December 03, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close