Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
Deutsch
 

December 04, 2021

ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠತೆಯಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಸರವಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

Daily Quote

December 04, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close