Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

December 02, 2021

ആനന്ദം ഇളംകാറ്റ് പോലെ വരുകയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ദുരിതം മുള്ളു പോലെ നിങ്ങളിൽ തറച്ചു നിൽക്കുന്നു - എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ.
ഇന്നു ശിവരാത്രിയാണ്

Daily Quote

December 02, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close