User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

November 20, 2021

quotes children - Rich Soil the Most Precious Gift
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಲಾರರು. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಜಗತ್ತು – ಇದೇ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ.

Daily Quote

November 20, 2021


Loading...
Loading...
 
Close