Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

November 20, 2021

ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಲಾರರು. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಜಗತ್ತು – ಇದೇ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ.

Daily Quote

November 20, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close