Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

November 20, 2021

നമുക്കെത്രമാത്രം പണവും പഠിപ്പും സമ്പത്തുമുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ വെള്ളവും മണ്ണും സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമത്തോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല. അവബോധമുള്ള ഗ്രഹം - മുന്നോട്ടുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം.

Daily Quote

November 20, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close