User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

December 03, 2021

quotes deep - beyond the psychological and physiological dimensions all life is the same
ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಮಗಳಾಚೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿವೆ.
ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

Daily Quote

December 03, 2021


Loading...
Loading...
 
Close