User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

April 26, 2021

quotes on life - intoxicated on life
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೆಂದರೆ ಜೀವನದಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತರಾಗುವುದು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವರಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೀರಿ — ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷದ್ದೇ, ವಿಷಣ್ಣತೆಯದ್ದೇ, ಭಯದ್ದೇ, ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದ್ದೇ — ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು.
ಇಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ

Daily Quote

April 26, 2021


Loading...
Loading...
 
Close