User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
தமிழ்
తెలుగు
 

June 24, 2022

ધ્યાનલિંગ એ જીવિત ગુરુ સમાન છે. ગુરુનું મુખ્ય કાર્ય તમારી ઊર્જાઓને પ્રજ્વલિત કરવાનું છે, શિક્ષા આપવાનું કે માર્ગદર્શન કરવાનું નથી,
આજે એકાદશી છે. , આજે ધ્યાનલિંગ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા દિવસ છે.

Daily Quote

June 24, 2022


Loading...
Loading...
 
Close