Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

June 11, 2023

જો તમે તમારી શારીરિક અને માનસિક પ્રક્રિયાઓને કઈ રીતે મેનેજ કરવી તે શીખો તો તમે બસ પરમાનંદમાં જ હોઈ શકો.

Daily Quote

June 11, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close