భారతదేశంలోని చెన్నైలోని ఐఐటి క్యాంపస్‌లో విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకుల బృందాన్ని ఉద్దేశిస్తూ, సద్గురు నీటి యొక్క జ్ఞాపకశక్తి గురించి దానిపై జరుగుతున్న పరిశోధనలపై అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తున్నాడు.