Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ಕನ್ನಡ
 

July 06, 2022

நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும், இந்த உலகின் ஏதோவொரு அம்சத்திற்கு நீங்கள் ஆற்றும் பங்களிப்பு. இதை நினைவில் கொள்வது உங்களை ஊக்கத்துடன் வைத்திருக்கும்.

Daily Quote

July 06, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close