Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
മലയാളം
 

July 06, 2022

ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Daily Quote

July 06, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close