Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 20, 2023

கற்பனை என்பது ஒரு திட்டமாகவோ, ஒரு கனவாகவோ பயன் தரலாம். ஆனால் இப்போது இங்கு இருப்பதை மட்டுமே நீங்கள் அனுபவத்தில் உணரமுடியும்.
இன்று சிவராத்திரி, நாளை அமாவாசை

Daily Quote

January 20, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close