Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 20, 2023

कल्पना कुनै योजना वा स्वप्न-चित्रको रूपमा मात्र उपयोगी हुन्छ । तर तपाईंले अनुभव गर्न सक्ने एकमात्र चीज त्यो हो जुन यतिखेर यहाँ छ ।
आज शिवरात्रि, भोलि औँसी

Daily Quote

January 20, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close