Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ગુજરાતી
 

September 20, 2023

जब तपाईं बिहान उठ्नुहुन्छ, सर्वप्रथम तपाईंले गर्नुपर्ने यो हो : मुस्कुराउनुस् । तपाईं जीवित हुनुहुन्छ ! मुस्कुराउनका लागि यो सबैभन्दा उत्तम आशीर्वाद र कारण होइन र ।

Daily Quote

September 20, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close