Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

September 17, 2023

भलै कर्म तपाईंको बन्धन भए पनि, तपाईंले यसलाई सहीसँग सम्हाल्नुभयो भने कर्म तपाईंको मुक्तिका लागि खुट्किला बन्न सक्छ ।

Daily Quote

September 17, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close