Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

September 16, 2023

तपाईं जोसुकै वा जेसुकै भए पनि, हरेक मनुष्यभित्र केही यस्तो छ, जो अहिले जे छ, सधैँ त्योभन्दा अधिक हुन चाहन्छ ।

Daily Quote

September 16, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close