Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
ગુજરાતી
 

October 06, 2022

जीवनमा केही लिएर जाने भन्ने त्यस्तो केही हुँदैन । तपाईं हरेक क्षणमा आफूलाई कति अद्‌भुत बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्र तपाईंको हातमा छ ।

Daily Quote

October 06, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close