Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

November 28, 2022

मानिसहरू यस धरतीमा ठोस ढाँचाबिना आउँदछन् । कि त तपाईं आफूले चाहेको स्वरूपमा आफूलाई निर्माण गर्नुहोस्, वा अरू मानिस र समाजले तपाईंलाई तिनको स्वरूपमा बङ्ग्याउनेछन् । यदि तपाईंले थुप्रै हातहरूलाई आफ्नो स्वरूप तय गर्ने अनुमति दिनुभयो भने तपाईं विरूप बन्नुहुने छ ।

Daily Quote

November 28, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close