Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
ગુજરાતી
 

November 27, 2022

यदि तपाईं चेतन हुनुभयो भने तपाईंलाई नैतिकता, मूल्य-मान्यता र आचार-संहिता चाहिँदैन । यदि तपाईंलाई चेतन हुनु भनेको के हो थाहा छैन भने तपाईं केवल प्रेममा रहनुहोस् ।

Daily Quote

November 27, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close