Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

November 18, 2023

यो जीवन यस शरीर, मन र भावनालाई सहायता गर्न यहाँ रहेको होइन । बरू यो शरीर, मन र भावना जीवनलाई सहायता गर्न यहाँ रहेका हुन् ।

Daily Quote

November 18, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close