Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

November 17, 2023

झैझगडा हुन नदिने एक मात्र तरिका भनेको मानिसहरूले आफू र आफ्नाबाट पर सोच्न सिक्नुपर्छ । हाम्रा सीमाहरूबाट पर जे छन्, ती शत्रु वा प्रतिस्पर्धा नै हुनुपर्छ भन्ने जरूरी छैन ।

Daily Quote

November 17, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close