Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

May 31, 2022

हाम्रो बुद्धि समस्या होइन, बरु हाम्रो बेहोशी र बाध्यात्मक व्यवहार समस्या हो । समय भएको छ, अब हामी जागरूक धरती निर्माण गरौँ ।

Daily Quote

May 31, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close