Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

May 30, 2022

जब तपाईं आफ्ना विचार र भावनाहरूलाई निकै बढी महत्त्व दिनुहुन्छ, तब तपाईंले जीवनलाई यसको वास्तविक रूपमा देख्न सक्नुहुन्न ।
आज औँसी

Daily Quote

May 30, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close