Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
Pусский
 

May 20, 2024

मन भनेको अतीतको थुप्रो हो । जब तपाईँ मनबाट पर जानुहुन्छ, अब अतीतले तपाईँलाई आफ्नो वशमा पार्न सक्दैन ।

Daily Quote

May 20, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close