Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
Pусский
 

May 20, 2024

મન ભેગો કરેલો ભૂતકાળ છે. એકવાર તમે મનથી પરે જાઓ, પછી ભૂતકાળનું તમારા પર નિયંત્રણ નથી રહેતું.

Daily Quote

May 20, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close