Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
বাংলা
ગુજરાતી
 

May 12, 2024

आमा हुनुको सुन्दरता बच्चा जन्माउनुमा हुँदैन बरु समावेश गर्नुमा हुन्छ— अर्थात् अर्को जीवनलाई आफ्नै अंशको रूपमा अनुभव गर्ने ।

Daily Quote

May 12, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close