Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
Français
 

June 10, 2023

जीत होस् वा हार, १००% सहभागितामा खेल्न इच्छुक हुनु भनेको तपाईं जीवनको निम्ति साँच्चिकै तयार र तत्पर हुनुहुन्छ ।

Daily Quote

June 10, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close