Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
Français
 

June 09, 2023

प्रेम गर्ने, सहायताको लागि हात अघि बढाउने र जीवनलाई अनुभव गर्ने तपाईंको सामर्थ्य असीम हुन्छ । सीमा चाहिँ शरीर र मनका कार्यमा मात्र रहेको हुन्छ ।

Daily Quote

June 09, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close