Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

June 06, 2024

कुनै पनि चीजसँग आफ्नो पहिचान नजोडिकन तपाईँ सबैथोकप्रति एकदमै खुला रहनुभयो भने मात्र तपाईँ आफ्नो जीवनको अनुभवलाई अझ गहिराईमा लैजान सक्नुहुन्छ ।
आज औँसी

Daily Quote

June 06, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close