Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
मराठी
हिंदी
 

June 04, 2023

बाध्यात्मक प्रतिक्रिया (Reaction) व्यक्तिको विगतका स्मृति र निष्कर्षहरूमा आधारित हुन्छ । सचेतन प्रतिक्रिया (Response) यस क्षणमा गरिने चेतन प्रक्रिया हो । सचेतन प्रतिक्रिया जनाउन सिकनुहोस्, न कि बाध्यात्मक प्रतिक्रिया गर्न ।

Daily Quote

June 04, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close