Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
Français
 

June 05, 2023

‘प्रयोग गर र फ्याँक’ (‘use and throw’) भन्ने मानसिकता अन्त्य गर्नु भनेको प्रदुषण कम गर्नेबारे मात्र होइन— यो सृष्टिमा भएका सबैप्रतिको सम्मानसँग सम्बन्धित छ । सबैचीज जीवित धरतीबाट आउँछ । यसलाई जिम्मेवार भई प्रयोग गरौँ ।
विश्व पर्यावरण दिवस

Daily Quote

June 05, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close