Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
Français
 

June 02, 2023

ईश्वर स्वर्गबाट अवतरित भएको तत्त्व होइन— बरू यो यस्तो सिँढी हो जसमा चढेर तपाईं उच्चतम सम्भावनामा प्रस्फुरित हुन सक्नुहुन्छ ।
भोलि पूर्णिमा

Daily Quote

June 02, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close