Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
മലയാളം
 

July 08, 2022

यदि तपाईंले जीवनमा सुरक्षा खोज्नुहुन्छ भने, अनजानमा तपाईंले मृत्यु खोज्दै हुनुहुन्छ । एकमात्र साँच्चिकै सुरक्षित ठाउँ भनेको तपाईंको चिहान हो । जीवन त सम्भावनाहरूले भरिएको हुन्छ ।
भोलि एकादशी

Daily Quote

July 08, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close