Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
മലയാളം
 

July 08, 2022

जर तुम्ही आयुष्यात सुरक्षा शोधत असाल तर नकळतपणे तुम्ही मृत्यूची इच्छा करत आहात. एकमेव सुरक्षित जागा म्हणजे तुमची कबर. जीवन म्हणजे ते वेगवेगळ्या शक्यतांनी भरलेले असते.
उद्या एकादशी आहे

Daily Quote

July 08, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close