Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ಕನ್ನಡ
 

July 05, 2022

आध्यात्मिक प्रक्रिया अर्थात् प्रदीप्त हुनु, साथै आनन्दले अभिभूत हुनु । शान्ति त तब हुन्छ, जब मरेपछि तपाईंले ‘चिर शान्ति पाउनुहुन्छ ।’

Daily Quote

July 05, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close