Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 03, 2022

प्रेमी र भक्तहरूको लागि केही छुट हुनुपर्छ । अन्यथा, कठोर तर्कले प्रेम र भक्ति दुवैलाई मार्नेछ ।

Daily Quote

January 03, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close