Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
ಕನ್ನಡ
 

January 02, 2022

मेरो कामना छ कि तपाईं भरपूर आनन्द र उत्साहले आफ्नो जीवनलाई यसको सम्पूर्णतामा खोज गर्न सक्षम बन्नुहोस् । यसको लागि, सबैभन्दा पहिला, तपाईंमा सन्तुलन हुनुपर्छ ।
आज औँसी

Daily Quote

January 02, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close