Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

December 04, 2022

जब तपाईं र तपाईंको शरीरबिच, तपाईं र तपाईंको मनबिच अलिकति स्थान हुन्छ, त्यसले अभाैतिकलाई अनुभव गर्ने सम्भावना खोल्नेछ ।

Daily Quote

December 04, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close