Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

December 03, 2022

विगतलाई केवल स्मरण गर्न सकिन्छ । वर्तमानलाई केवल अनुभव गर्न सकिन्छ । भविष्यलाई रचना गरिनुपर्छ ।
आज एकादशी

Daily Quote

December 03, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close