Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 22, 2021

जग तुमच्याबरोबर काय करेल हे तुमच्या हातात नाही. पण तुम्ही त्यातून काय निर्माण करता हे सर्वस्वी तुमच्या हातात आहे - यालाच म्हणतात कर्म.
उद्या सद्गुरु संबोधि दिवस आहे

Daily Quote

September 22, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close