Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 22, 2021

ലോകം നിങ്ങളോട് എന്തുചെയ്യണമെന്നതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന്എന്തു സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നത് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടേതാണ്- ഇതാണ് കർമ്മം.
നാളെ സദ്ഗുരു ബോധോദയ ദിനമാണ്

Daily Quote

September 22, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close