Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
नेपाली
 

November 15, 2022

जर तुम्ही तुमच्या शरीराच्या आणि मनाच्या पिंजऱ्यात जगत आहात, की तुम्ही तुमच्या शरीराला आणि मनाला एका उच्च शक्यतेपर्यंत पोहोचण्याची पायरी म्हणून वापरात आहात - ही निवड प्रत्येक मनुष्याकडे आहे.
उद्या कालभैरवाष्टमी आहे

Daily Quote

November 15, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close