Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

June 19, 2024

ज्यांनी यौगिक परंपरेची रचना केली, ते त्यांच्या विचारांच्या आणि भावनांच्या स्वाधीन नव्हते. त्यांचे मार्गदर्शन त्यांच्या जागरूकतेने आणि बोधशक्तीने केले.

Daily Quote

June 19, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close