Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

February 19, 2024

जर तुमच्या प्रत्येक कृतीसोबत, तुम्ही तुम्हाला ज्याची काळजी आहे ते निर्माण करत असला, मग जे काही तुम्हाला मिळो किंवा न मिळो, तुमचं आयुष्य सुंदरच असेल.
उद्या एकादशी आहे

Daily Quote

February 19, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close