Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

December 11, 2020

एक पर्वत तुम्हाला कसं प्रभावित करू शकतो हे आपण शब्दांतून व्यक्त करू शकत नाही. प्रत्येकानं एका पर्वताच्या प्रेमात पडायला हवं - एक पर्वत जो तुम्हाला आव्हान देतो, तो तुम्हाला आकर्षित करतो, त्याचा विशालकाय आकार, शक्ती आणि उपस्थिती तुम्हाला नम्र बनविते.

Daily Quote

December 11, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close