Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

December 10, 2020

मानवी हक्क जर आपल्याला सबंध विश्वात प्रस्थापित करायचे असतील, तर आपण राष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडे विचार करायला हवा. प्रत्येकाला एक समान हक्क आणि न्याय व्यवस्था प्रस्थापित केली पाहिजे.
आज एकादशी आहे

Daily Quote

December 10, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close