Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
español
Français
 

August 15, 2022

बलिदान, शौर्य आणि आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निष्ठेमुळे आज आपण स्वतंत्र राष्ट्राची ७५ वर्ष साजरी करू शकत आहोत. स्वातंत्र्य ही गृहीत धरून चालण्याची गोष्ट नाही - ती एकतर कमावता येते किंवा ती हरवून जाते. चला, एका स्वतंत्र जगाच्या दिशेने वाटचाल करूया.
स्वातंत्र्यदिन

Daily Quote

August 15, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close