Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
español
 

September 15, 2022

മനുഷ്യന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമുഖത്തെ മറ്റൊരു ജീവി മാത്രമാണ്.

Daily Quote

September 15, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close